Regulamin

Regulamin

Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Poniższy regulamin stosuje nastepujacą terminologię:

1Właściciel Apartamentu - Wynajmujący

2Właściciel Apartamentu - Wynajmujący

Apartament - lokal mieszkalny w budynku Sea Towers przy ul. Hryniewickiego 6 w Gdyni. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00, lub od 16.00 do 10.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość (Najemca) powinien zgłosić Właścicielowi (Wynajmującemu) do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Właściciel (Wynajmujący) uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Właściciel (Wynajmujący) ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa (Najemcy) Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca powinien sprawdzić wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych oraz zamknięcie drzwi i okien. Po upływie wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić klucz, kartę, pilota oraz wszelkie powierzone mu zabezpieczenia apartamentu właścicielowi lub wskazanej przez Właściciela osobie. Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Właściciel (Wynajmujący) nie wyraża zgody (bez jego pisemnej zgody i wiedzy) na organizację przez Gościa (Najemcę) jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej niż nocująca ilość osób w Apartamencie. Za złamanie zakazu Właściciel naliczy karę umowną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za jeden taki wieczór. W przypadku chęci organizacji imprez okolicznościowych przez Gościa (Najemcę), stawka będzie ustalona indywidualnie (stawka uzależniona od ilości gości i rodzaju imprezy, minimum wartość wynajmu x 2). Osoby nie zameldowane w Apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 7.00 do godziny 22.00, wyłącznie za wyraźną zgodą Wynajmującego. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. Sprzątanie płatne przy przekazaniu kluczy: 70zł 2 pokoje , 100zł 3 pokoje. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Ponad to zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia za wyjątkiem miejsc w budynku poza Apartamentem do tego przeznaczonych (właściwie oznakowanych) oraz wprowadzania zwierząt. Za złamanie zakazu właściciel naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Właściciel apartamentu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie ciszy, np. przeprowadzanie prac remontowych itp. Za szkody powstałe w mieniu Apartamentu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Najemca. Wynajmujcy może odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu lub w mieniu budynku lub na osobach innych lokatorów budynku, albo pracowników budynku bądź też w inny sposób zakłócił spokój. W przypadku spostrzeżenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu Właściciel (Wynajmujący) Apartamentu ma prawo do wypowiedzenia dalszego użytkowania/najmu Apartamentu bez zwrotu Najemcy kosztów najmu za pełen okres zakontraktowanego pobytu. Właściciel zastrzega sobie prawo alternatywnego zakwaterowania w obiekcie o podobnym standardzie. Rezerwacja ważna jest po wpłacie zaliczki i potwierdzeniu przez Właściciela dokonania rezerwacji. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji. Zwrot kaucji następuje gdy przy odbiorze nie zostały stwierdzone szkody nie później niż 3 dni po jego opuszczeniu. Wpłata 40% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Nie podlega zwrotowi 100% zaliczki w przypadku rezerwacji terminów w czasie Świąt, Sylwestra oraz podobnych tego typu okoliczności. Opłata nie podlega zwrotowi przy skróceniu pobytu. Integralną częścią powyższego regulaminu jest Spis sprzętów będących wyposażeniem Apartamentu.

newsletter, zapisz się

wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o promocjach

PISZĄ O NAS

 
Doskonała lokalizacja, wspaniały widok na morze, pomysłowo urządzony i czysty apartament, dobrze wyposażony kącik kuchenny.
Miejsce parkingowe dość przestronne...Booking.com

Log in

a